בענין מצות תרועת חצוצרות בעת צרה

בפרשת בהעלתך ד' מצוה למשה לעשות ב' חצוצרת של כסף. עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם, (במדבר י.ב). חצוצרות אלו נצרכים לשלשה דברים:  למקרא העדה ולמסע המחנות להריע בעת צרה כמלחמה ולתקוע על הקרבנות מצות עשה לזעוק בעת צרה והנה הרמב''ם לא מנה מצות תקיעת חצוצרות למקרא העדה ולמסע המחנות, ונראה פשוט דה''ט […]